Demi Hidup Rela Masuk Neraka


Tempat kejadian motret : Kawasan Kota Lama Semarang (old city Semarang)
Yang motret : Robert Saputra (www.wahyuproject.com)

Kawasan Kota Lama Semarang